Czas Pracy Kierowców

  • Kod: 332
  • Producent: Credo
  • Cena: 35,00 zł
  • szt.
Autor skupił się przede wszystkim na kwestii nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców, koncentrując się na nowych przepisach dotyczących osobiście wykonujących przewozy drogowe, czasie pracy osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe, na jego rzecz, które weszły w życie 15 lipca 2013 roku. W nowym wydaniu nie mogło oczywiście zabraknąć nowego taryfikatora kar za nieprzestrzeganie powyższych uregulowań. Znacznej reorganizacji poddano również dział dotyczący obsługi tachografów cyfrowych, z uwagi na sposób podejścia organów kontroli do analizy tych danych i zasad ich archiwizacji. Jak zwykle głównym priorytetem podczas tworzenia publikacji była minimalizacja otrzymywania kar pieniężnych i wskazanie sposobów legalnego wykorzystania treści omawianych przepisów do ochrony interesów firm transportowych. Omówione zostały zasady odpowiedzialności za naruszenia przepisów w zakresie norm czasu prowadzenia pojazdów przez różnych uczestników przewozu drogowego (kierowcy, osoby zarządzające transportem, właściciele firm transportowych, inni uczestnicy przewozu drogowego), jakie wynikają ze znowelizowanej ustawy o transporcie drogowym. Wskazana została zmieniona przepisami zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej interpretacja służb kontrolnych, w zakresie rozliczania dziennego czasu prowadzenia w sytuacji niezachowania przez kierowcę minimalnego wymaganego okresu odpoczynku dziennego.