Film DVD Plac manewrowy kat. AM

  • Kod: 5123
  • Producent: Grupa Image
  • Cena: 50,00 zł
  • szt.

CZAS FILMU - 45 minut.

Film przedstawia w prosty, przystępny sposób wszystkie zadania egzaminacyjne, wskazuje kryteria, jakie stosuje egzaminator przy ocenie ich wykonania oraz błędy, które powodują negatywny wynik egzaminu lub konieczność powtórzenia zadania.

Jest to szczególnie istotne,  bo niektóre błędy w nowym egzaminie  (np. potrącenie pachołka) powodują natychmiastowe przerwanie egzaminu i skutkują wynikiem negatywnym! W filmie objaśniono także zasady obliczania minimalnej średniej prędkości w zadaniu nr 3 (Slalom szybki).

Film zawiera również podpowiedzi, jak prawidłowo wykonywać  poszczególne zadania.

W części wstępnej podano również ogólne wiadomości o nowych kategoriach praw jazdy z serii A oraz o wymogach, jakie należy spełnić, by przystąpić do egzaminu.  Wiele uwagi poświęcono też obowiązkowemu, wymaganemu na egzaminie ubiorowi ochronnemu zdającego.

TEMATY FILMU:

•1)     Przed egzaminem

  • 2) Zadanie 1 - Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.
  • 3) Zadanie 2 - Slalom wolny - jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu
  • 4) Zadanie 3 - Slalom szybki - jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym
  • 5) Zadanie 5 - Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
  • 6) Zadanie dodatkowe - Hamowanie w sytuacjach awaryjnych.

Film stanowi pożyteczny i ciekawy materiał dydaktyczny, zapoznający najmłodszych kursantów z egzaminem praktycznym na kategorię AM.