Harmonogram zajęć teoretycznych

  • Kod: 995
  • Producent: Credo
  • Cena: 10,00 zł
  • szt.
Druk ułatwiający prowadzenie harmonogramu zajęć teoretycznych dla każdego kursu prawa jazdy. Zawiara rubryki pozwalające na wpisanie daty zajęć, godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca prowadzenia zajęć. Zgodnie z art. 27 Ustawy o kierujących pojazdami kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany: przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu, listę uczestników kursu oraz informację o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych w ramach danego kursu, prowadzić dokumentację kursu: prowadzić harmonogram zajęć teoretycznych dla każdego kursu, zawierający terminy, miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zajęć.