Informacja o zakończeniu kursu

  • Kod: 152
  • Producent: Credo
  • Cena: 12,00 zł
  • szt.
Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany przekazywać staroście w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu i wydania zaświadczenia o jego ukończeniu dane osób, które ukończyły kurs. Nasz druk ułatwi Państwu ich przekazywanie. Na jednym arkuszu można umieścić informacje o kilkunastu osobach. Format druku A4. Bloczek 100-kartkowy.