Kodeks rowerzysty

  • Kod: 1381381
  • Producent: Credo
  • Cena: 15,00 zł
  • szt.
Polecamy zestaw, w którym znajduje się podręcznik z przepisami ruchu drogowego, przygotowujący do egzaminu na kartę rowerową. W komplecie z podręcznikiem program CD z przykładowymi pytaniami z jakimi mogą spotkać się dzieci i młodzieży podczas egzaminu. Kodeks rowerzysty. Autor Ł. Szudrowicz. Data wydania czerwiec 2013 r. Spis treści: - Wstęp, - Uprawnienia do uzyskania karty rowerowej, - Wyposażenie roweru, - Wybrane definicje, - Ważne i niebezpieczne manewry na drodze, - Przepisy dotyczące rowerzystów, - Włączanie się do ruchu, - Zmiana kierunku ruchu, - Zmiana pasa ruchu, - Zasady pierwszeństwa przejazdu, - Sygnały nadawane przez kierującego ruchem, - Znaki drogowe, - Pierwsza pomoc. CD Karta rowerowa, program z przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi na kartę rowerową. Program bardzo przydatny jest podczas przygotowania dzieci do egzaminu w szkołach, ośrodkach szkolenia czy Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. Na płycie do wyboru opcje: NAUKA oraz EGZAMIN. W opcji NAUKA przegląd wszystkich zawartych na płycie pytań. W opcji Egzamin możliwość przeprowadzenia egzaminu teoretycznego w formie testów. Każdy test składa się z 25 pytań (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej). Dodatkowo w opcji Egzamin możliwość wpisania danych osoby odbywającej test oraz wydrukowania wyniku egzaminu