Plansze dydaktyczne

  • Kod: 206
  • Producent: Credo
  • Cena: 125,00 zł
  • kpl.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 15 stycznia 2013 roku nałożyło na ośrodki szkolenia kierowców nowe wymogi. Wiele ze szkół nie zdaje sobie z tego sprawy do czasu kontroli urzędników starostwa, sprawujących nadzór na OSK. Nowe regulacje prawne określają jasno sposób wyposażenia sal wykładowych ośrodka szkolenia kierowców. Wielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tego dopiero po zapoznaniu się z protokołem z wcześniej przeprowadzonej kontroli.
Zestaw składa się z 5 plansz:
Zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym (2 plansze),
Zasady kierowania pojazdem (1 plansza), Podstawowe czynności kontrolno-obsługowe (1 plansza)
Zasady kierowania pojazdem skręty.
Wymiary planszy: 70 cm x 100 cm.