Podesty ruchome w pytaniach i odpowiedziach

  • Kod: 922
  • Producent: Liwona
  • Cena: 12,00 zł
  • szt.

Książka zawiera: Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym. Eksploatacja podestów ruchomych przejezdnych. Podział i podstawowe parametry podestów ruchomych. Charakterystyka techniczna wybranych podestów ruchomych. Stateczność podestów ruchomych. Urządzenia zabezpieczające, sterownicze i sygnalizacyjne. Bezpieczeństwo i higiena pracy.