Podręcznik Kierowca doskonały - Próchniewicz

  • Kod: 163
  • Producent: Grupa Image
  • Cena: 19,00 zł
  • szt.
Kultowy podręcznik, znanego i cenionego autora Pana Henryka Próchniewicza składa się z lekcji, ułożonych zgodnie z działami i tematami ustalonymi w programie szkolenia kandydatów na kierowców (wg rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami). Najczęściej rekomendowany podręcznik przez instruktorów nauki jazdy. Podręcznik jest elementem kursu on-line „e-Podręcznik Kierowca Doskonały B” i programu „e-Wykłady Kierowca Doskonały B”. Można go wykorzystać oddzielnie, gdyż zawiera całkowity zakres kursu nauki jazdy na kategorie B wg nowej podstawy programowej. Przeznaczony dla kandydatów na kierowców, pragnących uzyskać prawo jazdy kategorii B i podobnych oraz A i podobnych. Może także służyć jako pomoc przy ubieganiu się o wyższe kategorie prawa jazdy. Tematyka podręcznika odpowiada zakresowi pytań stosowanych podczas egzaminów na prawo jazdy w/w kategorii.