Przepisy ruchu drogowego z ilustrowanym komentarzem 2021 - oprawa twarda

375T
Producent: Grupa Image
szt.
85,00 zł

Spośród przepisów „Kodeksu drogowego”, składającego się z wielotematycznej ustawy – Prawo o ruchu drogowym i dziesiątków rozporządzeń wykonawczych, w niniejszej publikacji zamieszczono te, które są przedmiotem największego zainteresowania milionów osób kierujących pojazdami, a także pieszych – czyli zawarte w ustawie zasady ruchu, porządku i bezpieczeństwa na drogach oraz ściśle z nimi związane przepisy dotyczące znaków i sygnałów drogowych. Przepisy te, obejmujące wyciąg ze wspomnianej ustawy (dział I i II) oraz kompletne rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych, opatrzono praktycznym, przystępnym komentarzem, uzupełnionym w niektórych miejscach rysunkami ułatwiającymi zrozumienie i zapamiętanie nie zawsze jasno sformułowanych norm prawnych. Przytoczono też wybrane przepisy ustawy o kierujących pojazdami oraz inne związane z komentowanymi przepisami, np. z ustawy o drogach publicznych lub niektórych rozporządzeń, zwłaszcza dotyczących pojazdów.

Wszystkie znaki i sygnały drogowe są zamieszczone w części II książki, a ponadto, dla łatwości posługiwania się tekstem ustawy i komentarzami do niej, niektóre znaki są powtórzone w odnośnych miejscach w części I książki, zapobiegając tym konieczności wyszukiwania ich w rozporządzeniu.

 

Stan prawny na 1 sierpnia 2021

 

Spis treści

Wstęp

I RUCH DROGOWY

Prawo o ruchu drogowym - wyciąg z ustawy (art. 1-65j)

Dział I. Przepisy ogólne (art. 1 i 2)

Dział II. Ruch drogowy (art. 3-65j)

Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 3-10)

Rozdział 2. Ruch pieszych (art. 11-15)

Rozdział 3. Ruch pojazdów (art. 16-34)

Rozdział 4. Ruch zwierząt (art. 35-37)

Rozdział 5. Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach (art. 38-65j)

Załączniki do ustawy

II ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE

Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1 i 2)

Rozdział 2. Znaki drogowe pionowe (§ 3-77)

Rozdział 3. Dodatkowe znaki pionowe (§ 78-84)

Rozdział 4. Znaki drogowe poziome (§ 85-94)

Rozdział 5. Sygnały świetlne nadawane przez urządzenia umieszczone na drodze (§ 95-107)

Rozdział 6. Sygnały dawane przez uprawnione osoby (§ 108-112)

Rozdział 7. Sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze (§ 113)

Rozdział 8. Przepisy przejściowe i końcowe (§ 114 i 115)

Załącznik do rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Spis wzorów znaków i sygnałów drogowych

Wzory znaków i sygnałów drogowych

 

Format: 195 x 140
Oprawa: Oprawa twarda
Opracowanie: Zbigniew Drexler
Liczba stron: 536