ADR 2019-2021 Podręcznik + wyciąg z umowy

  • Kod: 135
  • Producent: Grupa Image
  • Cena: 65,00 zł
  • szt.

ADR podręcznik 2019-2021

Struktura książki oparta jest na umowie ADR obowiązującej w latach 2019-2021.

Konstrukcja podręcznika, jak i wiele odniesień do przepisów szczegółowych pozwala zgłębić w sposób przystępny, a jednocześnie rzetelny tajniki przewozów ADR. Adresowana jest ona przede wszystkim do kierowców zawodowych, chcących uzyskać po raz pierwszy zaświadczenie ADR, oraz tych którzy chcą odświeżać posiadane uprawnienia.

Książka ta to kompletny podręcznik! Nie potrzebujesz nic więcej!

 

ADR 2019-2021 tabela A z umowy europejskiej

Zestaw wybranych fragmentów umowy ADR obowiązującej w latach 2019-2021.
ZGODNIE Z PRZEPISAMI MOŻE BYĆ UŻYWANA PODCZAS EGZAMINU!

W zestawie bezpłatny 2 dniowy dostęp do pytań kontrolnych ADR 2019-2021 - Testy OnlineSpis treści ADR 2019-2021 Wstęp 1. - Ogólne zasady oraz wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych Wprowadzenie Akty prawne regulujące przewóz towarów niebezpiecznych Umowa ADR - jak jest zbudowana i jak z niej korzystać Wyłączenia [1.1.3] Przewóz odpadów i ochrona środowiska Podział, klasyfikacja oraz główne rodzaje zagroże Klasyfikacja Klasa 1 - Materiały i przedmioty wybuchowe [2.2.1] Klasa 2 - Gazy [2.2.2] Klasa 3 - Materiały ciekłe zapalne [2.2.3] Klasa 4.1 - Materiały stałe zapalne, substancje samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone [2.2.41] Klasa 4.2 - Materiały samozapalne [2.2.42] Klasa 4.3 - Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne [2.2.43] Klasa 5.1 - Materiały utleniające [2.2.51] Klasa 5.2 - Nadtlenki organiczne [2.2.52] Klasa 6.1 - Materiały trujące [2.2.61] Klasa 6.2 - Materiały zakaźne [2.2.62] Klasa 7 - Materiały promieniotwórcze [2.2.7] Klasa 8 - Materiały żrące [2.2.8] Klasa 9 - Różne niebezpieczne materiały i przedmioty [2.2.9] Pakowanie i załadunek Stosowanie opakowań Obowiązki uczestników przewozu w zakresie bezpieczeństwa Przepisy dotyczące warunków przewozu Przepisy dotyczące załadunku, rozładunku i manipulowania ładunkiem Mocowanie ładunku Czyszczenie po rozładunku Przepisy dodatkowe dotyczące niektórych klas lub materiałów Organizacja przewozu towarów niebezpiecznych Szkolenie osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych [1.3.1] Kierowca pojazdu ADR Doradca do spraw bezpieczeństwa - DORADCA DGSA Procedury nadawcze i oznakowanie Transport kombinowany Wymagania wobec pojazdów Środki transportu Inne wymagania, które powinny być spełnione przez załogę pojazdu [8.3] Wymagania dotyczące nadzorowania pojazdów Wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów Bezpieczeństwo przy przewozie towarów niebezpiecznych Wypadek. i co dalej - postępowanie ratunkowe Powiadamianie o zdarzeniach dotyczących towarów niebezpiecznych [1.8.5] Ochrona towarów niebezpiecznych [1.10] Ograniczenia w transporcie towarów niebezpiecznych. Tunele Kontrola i nadzór Nadzór Kontrola Kary Przewóz w cysternach - informacje szczegółowe Ważne definicje Kilka ważnych informacji na początek Wymagania dotyczące cystern Przepisy dotyczące przewozu w cysternach Konstrukcja i wyposażenie Klasa 1 - materiały wybuchowe Informacje dodatkowe dotyczące towarów klasy 1 - wybuchowych Przepisy szczególne pakowania towarów klasy 1 Wymagania dodatkowe dotyczące kompletnych lub skompletowanych pojazdów EX/II lub EX/III przeznaczonych do przewozu materiałów i przedmiotów wybuchowych (klasy 1) w sztukach przesyłki Dokumentacja - informacje dodatkowe lub specjalne wymagane w przypadku klasy 1 Wymagania dotyczące przewozu materiałów i przedmiotów wybuchowych (klasa 1), wynikające z przepisu szczególnego S1 [dział 8.5] Klasa 7 - materiały promieniotwórcze Informacje dodatkowe dotyczące towarów klasy 7 - promieniotwórcze Przepisy ADR Definicje specyficznych terminów Wymagania ogólne Przepisy szczególne dotyczące pakowania materiału promieniotwórczego Zatwierdzanie przewozu i powiadamianie Określanie wskaźnika transportowego (TI) oraz wskaźnika bezpieczeństwa krytycznościowego (CSI) Przepisy szczególne dotyczące załadunku, rozładunku i manipulowania ładunkiem (klasa 7) [7.5.11 CV33] Wyciąg z Umowy Europejskiej Dział 1.1 Zakres i stosowanie Dział 1.9 Ograniczenia w transporcie wprowadzane przez właściwe władze Dział 2.1 Przepisy ogólne Dział 3.2 Wykaz towarów niebezpiecznych Dział 3.4 Towary niebezpieczne zapakowane w ilościach ograniczonych Dział 3.5 Towary niebezpieczne zapakowanew ilościach wyłączonych Dział 8.1 Wymagania ogólne dotyczące jednostek transportowych oraz przewożonego wyposażenia Dział 8.3 Inne wymagania, które powinny być spełnione przez załogę pojazdu Dział 8.5 Wymagania dodatkowe dotyczące niektórych klas lub materiałów Dział 8.6 Ograniczenia przejazdu pojazdów przewożących towary niebezpieczne przez tunele drogowe Dział 9.2 Wymagania dotyczące konstrukcji pojazdów