Film Pierwsza pomoc przedlekarska w wypadkach drogowych Omówienie pytań testowych z pierwszej pomocy / DVD /

  • Kod: 342
  • Producent: Grupa Image
  • Cena: 50,00 zł
  • szt.
Film z serii "E - Prawo Jazdy".
Pytania testowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy zostały szczegółowo omówione.
Ponadto, prezentuje "krok po kroku" czynności, które należy podjąć, aby pomóc ofiarom wypadków drogowych. Jasny, klarowny wykład, obrazowe przedstawienie koniecznych zachowań ratowników - to zalety tego filmu, wyczerpująco omawiającego całość tematyki pierwszej pomocy przewidzianej w szkoleniu na prawo jazdy.
Na nośniku DVD.

 

Zawartość:

Pierwsza pomoc przedlekarska w wypadkach drogowych - łącznie 01:10:43
00:01 Wstęp
06:07 Kolizja
09:10 Wypadek
10:56 Prawidłowe wezwanie pomocy
15:17 Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypadku
19:56 Udzielanie pomocy rannym
27:19 Jeżeli ranny jest przytomny
28:53 Jeżeli ranny jest nieprzytomny
35:18 Resuscytacja - masaż serca i sztuczne oddychanie
39:13 Resuscytacja dziecka w wieku przedszkolnym
40:45 Resuscytacja dziecka od 1 roku życia
44:36 Krwotoki i zranienia
48:53 Złamania i zwichnięcia kończyn
50:47 Oparzenia
52:00 Wstrząs
53:08 Apteczka samochodowa
54:17 Pytania egzaminacyjne
<


Film 1

Film 2Tutaj znajdziesz więcej materiałów dotyczących pierwszej pomocy