Kompendium Wiedzy kierowcy Zawodowego

  • Kod: 425
  • Cena: 27,00 zł
  • szt.
SPS ADR to kompendium wiadomości z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. Zestaw odpowiada zakresem tematycznym wymaganiom Ministerstwa Infrastruktury na lata 2011-2013 i składa się z pomocy naukowych, obejmujących kurs podstawowy, oraz trzech specjalistycznych części: cystern, materiałów wybuchowych i materiałów promieniotwórczych.

SPS ADR to:
Vademecum Wykładowcy, podręcznik gwarantujący spójność i aktualność informacji,
regulacje prawne podane w przystępnej formie,
klasyfikacja towarów niebezpiecznych,
opisy dostępnych sposobów przewozu,
tabela z kompletnym wykazem materiałów niebezpiecznych,
zestaw pytań kontrolnych i obowiązkowe instrukcje dla kierowców.

Podręcznik:
Format: B5
Liczba stron: 472
Papier: kreda mat 90 g/m2
Oprawa: klejona, karton powlekany 250 g/m2 + folia błysk
Druk w pełnym kolorze