Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy sklep www.zielonylistek.com (zwany dalej: „Sklepem”).

 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Monika Palichowska prowadzący działalność gospodarczą System Monika Palichowska z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Kustronia 19, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 9372393762, Regon:, zwany dalej System Monika Palichowska

 3. System Monika Palichowska dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep.

§ 1 Jak zbieramy dane?

 1. System Monika Palichowska zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, zwani dalej łącznie jako Klienci.

 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Sklepie poprzez założenie Konta Klienta.

 3. W przypadku rejestracji Konta w Sklepie, Klient podaje następujące dane:

  1. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj);

  2. adres e-mail;

  3. imię i nazwisko;

  4. numer telefonu;

    

   W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

 4. Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta Klienta.

 5. W przypadku osobistego kontaktu Klienta ze sklepem (wiadomość elektroniczna) przekazywane są następujące informacje:

  1. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj);

  2. adres e-mail;

  3. imię i nazwisko;

  4. numer telefonu;

    

   W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

   

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

 1. W przypadku dokonania Rejestracji Konta Klienta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego Konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane Dostawcy tj.:

  1. firmie kurierskiej DPD;

  2. Poczcie Polskiej S.A.

   

   

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez System Monika Palichowska na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.

 2. System Monika Palichowska wykorzystuje Cookies własne w celu:

  1. uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

    

 3. Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. System Monika Palichowska nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Sklepu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§ 4 Dostęp do danych

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy System Monika Palichowska

 2. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”

 3. System Monika Palichowska zapewnia Klientom, którzy posiadają Konto Klienta, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta Klienta w Sklepie. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. System Monika Palichowska może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez System Monika Palichowska roszczeń od danego Klienta.

   

§ 5 Zabezpieczenia

 1. System Monika Palichowska stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. System Monika Palichowska zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

 2. Dane osobowe w System Monika Palichowska są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 3. System Monika Palichowska nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

 1. System Monika Palichowska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.

 2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@zielonylistek.com

 3. Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2019 r.