Czas pracy i tachografy cz-b

3321Cz-B
Producent: Grupa Image
szt.
6,00 zł

Kierowca odpowiada za swoje decyzje i działania. Jego praca wiąże się z poważnym obciążeniem fizycznym i psychicznym. Warunkiem utrzymania się w dobrej kondycji psychofizycznej jest zachowanie właściwych proporcji między pracą i odpoczynkiem. Nie znaleziono bardziej bezpiecznego sposobu na zregenerowanie sił witalnych człowieka niż odpoczynek i dobra organizacja pracy.

Przepisy o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerwach i odpoczynku dotyczą nie tylko kierowców zatrudnionych na etacie, ale również przedsiębiorców samodzielnie wykonujących zadania przewozowe oraz osób niezatrudnionych, którzy wykonują przewóz na rzecz podmiotu transportowego – ajentów, osób pracujących na umowę-zlecenia czy na własny rachunek.

Kierowca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo nie tylko pasażerów, lecz również innych uczestników ruchu drogowego. Od jego sprawności zależy nasze bezpieczeństwo. Dlatego nie traktujmy przepisów o czasie pracy kierowców i ograniczeń wynikających z tego tytułu jako skierowanych przeciwko kierującym, lecz jako instrumenty prawne zabezpieczające nas przed nieodpowiedzialnym zachowaniem.

Utrudnienie czy standard pracy? Tachograf, jakim by nie był, jest urządzeniem pomagającym i dyscyplinującym kierowców w ich trudnej i odpowiedzialnej pracy. Tachografu nie należy traktować jako „wroga”. Pomaga on chronić prawa socjalne kierowców i poprawia nasze bezpieczeństwo na drodze. Jednakże tylko znajomość jego poprawnej obsługi i funkcjonowania, w powiązaniu z innymi przepisami transportowymi, pozwala na bezproblemowe korzystanie z jego walorów. Opracowanie to nie zwalnia kierowcy z obowiązku zapoznania się z instrukcją obsługi tachografu oraz z praktyki, ale pozwoli poznać podstawowe zasady jego obsługi i funkcjonowania.