Kodeks drogowy – prawo o ruchu drogowym+ DODATKI

1005
Producent: ZdajTESTY.pl
szt.
19,00 zł

Ustawa Prawo o ruchu drogowym składa się z 9 działów:

Dział I: Przepisy ogólne

Dział II: Ruch drogowy

Dział III: Pojazdy

Dział IV: Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Dział V: Kontrola ruchu drogowego

Dział Va: Działania na rzecz bezpieczeństwa 

ruchu drogowego

Dział Vb: Kary pieniężne

Dział Vc: Przetwarzanie danych osobowych

Dział VI: Zmiany w przepisach obowiązujących 

oraz przepisy przejściowe i końcowe.

Działy dzielą się na rozdziały, a niektóre rozdziały dzielą się na oddziały.

Druga część opracowania zawiera rozporządzenie o znakach i sygnałach drogowych wraz z wzorami graficznymi znaków.

Trzecia część wyszczególnia wysokości grzywien  oraz punktów karnych nakładanych w drodze mandatów karnych 

Uwaga – nie zawiera ustawy o kierujących – to jest oddzielna ustawa

Aktualny na dzień zakupu

183 strony

dodatkowo

dostęp do testów i wykładów na 8 miesięcy do portalu www.zdamyprawko.pl

Kodeks drogowy – prawo o ruchu drogowym + znaki drogowe + taryfikator mandatów 2023 + taryfikator punktów karnych 2023 + Testy on-line