Kierowca Doskonały wg H.Próchniewicza z płyta "testy B" lub testami ONLINE

6236231N
Producent: Grupa Image
  • dostepne warianty
szt.
30,00 zł

„Kierowca doskonały CD” to pozycja wydawnicza niezbędna kandydatom na kierowców, którzy przygotowują się do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii C i D.

Pierwsze wydanie opracowanego przez Henryka Próchniewicza podręcznika „Kierowca doskonały CD” ukazało się w latach 90. ubiegłego wieku. Kolejne pokolenia kandydatów na prawo jazdy kat. C i D wciąż najchętniej sięgają po tę na bieżąco aktualizowaną i unowocześnianą książkę. Setki tysięcy polskich kierowców zawodowych poznało zasady i przepisy ruchu drogowego, zdało egzamin na prawo jazdy kat. C oraz D i bezpiecznie kieruje pojazdami.

„Kierowca doskonały CD” to pozycja wydawnicza niezbędna kandydatom na kierowców, którzy przygotowują się do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii C i D. 

Tematyka podręcznika odpowiada zakresowi pytań stosowanych podczas egzaminów na prawo jazdy kategorii C i D.

Układ treści w podręczniku jest zgodny z programem szkolenia kandydatów na kierowców (wg rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i innych przepisów w tym zakresie). Poszczególne tematy zostały przedstawione w formie lekcji – w kolejności, w jakiej zaprojektował to ustawodawca.

Podręcznik „Kierowca doskonały CD” jest najczęściej rekomendowany przez instruktorów nauki jazdy.

Spis treści

Dział I: Przepisy ruchu drogowego

Temat 1. Wiadomości ogólne

1.1 Podstawowe informacje

1.2 Przepisy ruchu drogowego

1.3 Okres próbny

Temat 2. Podstawowe pojęcia

2.1 Rodzaje dróg

2.2 Droga i jej przeznaczenie

2.3 Obszary na jakich występują drogi

2.4 Rodzaje użytkowników dróg

2.5 Sposoby i warunki użytkowania dróg

2.6 Typy i charakterystyka pojazdów

2.7 Kultura w ruchu drogowym

Temat 3. Ogólne zasady poruszania się po drogach

3.1 Pozycja pojazdu na jezdni

3.2 Zasada zachowania ostrożności

3.3 Zasada zachowania szczególnej ostrożności

3.4 Zasada ograniczonego zaufania

3.5 Zasada unikania wszelkich działań niepożądanych

3.6 Kolejność stosowania się do znaków, sygnałów i poleceń

Temat 4. Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów

4.1 Włączanie się do ruchu

4.2 Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

4.3 Zawracanie

4.4 Wymijanie i omijanie

4.5 Wyprzedzanie

4.6 Cofanie

4.7 Jazda na skrzyżowaniu i pierwszeństwo przejazdu

4.8 Przejeżdżanie przez przejazdy kolejowe i przejazdy tramwajowe

4.9 Zachowanie wobec pojazdów specjalnego przeznaczenia

4.10 Zachowanie wobec pieszych i rowerzystów

4.11 Prędkość bezpieczna

4.12 Zatrzymywanie i postój

4.13 Sytuacje nietypowe

4.14 Światła zewnętrzne i zasady ich używania

Temat 5. Znaki i sygnały na drogach

5.1 Znaki drogowe - wiadomości ogólne

5.2 Znaki drogowe pionowe - ostrzegawcze

5.3 Znaki drogowe pionowe - zakazu

5.4 Znaki drogowe pionowe - nakazu

5.5 Znaki drogowe pionowe - informacyjne

5.6 Znaki drogowe pionowe - kierunku i miejscowości

5.7 Znaki drogowe pionowe - uzupełniające

5.8 Znaki drogowe poziome

5.9 Sygnalizacja świetlna sterująca ruchem

5.10 Sygnały dawane przez kierującego ruchem

5.11 Sygnały dźwiękowe

Temat 6. Ogólne warunki używania pojazdu samochodowego

6.1 Warunki używania i warunki techniczne pojazdu

6.2 Wyposażenie pojazdu samochodowego

6.3 Przewóz osób

6.4 Przewożenie ładunków

6.5 Badania techniczne i dopuszczanie pojazdu do ruchu

Temat 7. Kierowca pojazdu samochodowego

7.1 Przepisy porządkowe

7.2 Wpływ alkoholu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym

7.3 Przestrzeganie przepisów i zasad kultury jazdy

Temat 8. Obowiązki i odpowiedzialność kierowcy i posiadacza samochodu osobowego

8.1 Prawo jazdy i wynikające z niego uprawnienia

8.2 Uprawnienia i zadania Policji

8.3 Zatrzymanie, cofanie i przywracanie prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych

Dział II: Technika kierowania samochodem

Temat 9. Przygotowanie do jazdy. Uruchamianie silnika. Ruszanie i zatrzymanie. Kręcenie kierownicą - skręty manewrowe

9.1 Przygotowanie do jazdy

9.2 Uruchamianie silnika

9.3 Ruszanie na płaskiej jezdni i zatrzymanie

9.4 Kręcenie kierownicą

Temat 10. Ogólne zasady zmiany biegów. Ogólne zasady jazdy do tyłu - jazda na wprost, skręcanie

10.1 Technika zmiany biegów i operowanie pedałami sprzęgła i przyspieszenia

10.2 Redukcja biegów

10.3 Jazda do tyłu

Temat 11. Jazda w ruchu miejskim. Zmniejszanie prędkości jazdy. Hamowanie i zatrzymanie. Zatrzymanie i ruszanie na spadku drogi

11.1 Jazda w ruchu miejskim

11.2 Technika skutecznego hamowania

11.3 Ruszanie i zatrzymanie na wzniesieniu i spadku

Temat 12. Technika zmiany biegów podczas jazdy z różnymi prędkościami. Zawracanie. Parkowanie

12.1 Technika zmiany biegów podczas jazdy z różnymi prędkościami

12.2 Zawracanie

12.3 Parkowanie

Temat 13. Jazda w obszarze zabudowanym i poza nim, w dzień i po zmierzchu. Jazda na wzniesieniu i spadku

13.1 Zajęcie odpowiedniego pasa ruchu przed i na skrzyżowaniach

13.2 Wymijanie, omijanie i wyprzedzanie

13.3 Jazda na wzniesieniu i spadku

Temat 14. Pokonywanie zakrętów

14.1 Charakterystyka pojazdu - zdolność do pokonywania zakrętów

14.2 Technika pokonywania łuków i zakrętów

Temat 15. Jazda z przyczepą. Jazda po drogach ekspresowych i autostradach

15.1 Jazda z przyczepą

15.2 Jazda po drogach ekspresowych i autostradach

Temat 16. Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych

16.1 Zagrożenia podczas jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych i drogowych

16.2 Poślizg

Dział III: Zarys budowy samochodu i zasady obsługi

Temat 17. Budowa samochodu - wiadomości ogólne

17.1 Podstawowe zespoły samochodu

Temat 18. Silnik i układ napędowy

18.1 Silnik

18.2 Układ smarowania

18.3 Układ chłodzenia

18.4 Układ napędowy

18.5 Charakterystyka mocy i momentu obrotowego silnika

Temat 19. Układ kierowniczy. Układ hamulcowy

19.1 Układ kierowniczy

19.2 Układ hamulcowy

Temat 20. Ogumienie. Amortyzatory i stabilizatory

20.1 Ogumienie

20.2 Amortyzatory i stabilizatory

Temat 21. Wyposażenie elektryczne

21.1 Instalacja elektryczna

21.2 Światła zewnętrzne i wewnętrzne pojazdu

Temat 22. Czynności obsługowe

22.1 Bezpieczeństwo obsługi

22.2 Obsługa układów pojazdu

Dział IV: Pierwsza pomoc

Temat 23. Zasady udzielania pierwszej pomocy

23.1 Zachowanie w razie uczestniczenia w wypadku drogowym

23.2 Zasady udzielania pierwszej pomocy

23.3 Pierwsza pomoc w pytaniach i odpowiedziach

Dodatkowe informacje Format: 148x210 mm Oprawa: miękka Opracowanie: wg Henryka Próchniewicza Liczba stron: 372